Dodawanie znaków do układu klawiatury

comment 1
mikrotypografia

Zapytano mnie, jak to robię, że wpisuję cudzysłowy drukarskie prosto z kla­wia­tury, co sprawiło, że zorientowałam się, jak rzadkim zwyczajem jest mo­dyfiko­wanie układu klawiszy zgodnie z własnymi potrzebami. Stąd wyjaś­nienie: korzystając z programu Microsoft Keyboard Layout Creator można stworzyć włas­ny układ klawiatury, który będzie obej­mo­wał też znaki Unicodu nie­dos­tępne w uk­ładzie „Polski (progra­mis­ty)”. W ten sposób do standardowej klawiatury można dodać cudzysłowy drukarskie, pauzę, półpauzę czy wie­lo­kropek. Wys­tar­czy przypisać im odpowiednie klawisze, wyeksportować plik, zainstalować i wyb­rać w pas­ku z językami i klawiaturami właściwy układ. Program ma bardzo ładnie rozpisaną pomoc, która krok po kroku pokazuje, jak to zrobić.

A czy Ty używasz poprawnego wielokropka?

1 Comment

  1. Ehm, ehm, niestety, mój wielokropek jest dosłownym wielokropkiem. Wstyd mi! Popracuję nad klawiaturą, obiecuję 🙂

    Bo ja jestem, proszę pani ;-), redaktorem technicznym (samoukiem po kursach) i długoletnim łamaczem książek i innych tworów druku offsetowego. Aktualnie na szczęśliwej emeryturze, he he!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.