All posts filed under: mikrotypografia

Suomen kieli

Leave a comment
diakrytyki / mikrotypografia

Zemścił się na mnie fakt, że o fińskich cudzysłowach nie napisałam, bo przyszło mi teraz składać po fińsku. Dla porządku dodam więc, że Fi­no­wie stosują takie same cudzysłowy, jak Szwedzi, z którymi żyją zresz­tą w jednym kraju. W ramach dalszej pokuty kilka ogólnych uwag o fińs­kiej typografii. Już na pierwszy rzut oka widać, że słowa w tym języku są o wiele dłuż­sze niż w polskim czy angielskim. Średnia długość polskich wyrazów to 6 znaków. W fińskim około połowa słów złożona jest z 6–10 zna­ków, a te złożone z ponad 11 liter stanowią 22%. Podobno naj­dłuż­szym fińs­kim słowem jest järjestel­mäl­lis­tämät­tö­myy­del­län­sä­kään­kö­hän. […]

Ø czy Ö?

Leave a comment
diakrytyki / mikrotypografia / Oslo / przestrzeń publiczna

Nie każde miasto może poszczycić się typografią przestrzeni publicznej na miarę Berlina. Oslo ma swoje problemy, które wiążą się z historią i ję­zykiem. Czy­tel­nicy komiksu Scandinavia and the World pamiętają za­pewne odcinek o diakrytykach. Poniższe zdjęcia przedstawiają tę samą nazwę ulicy, lecz zapisaną różnie po dwóch jej stronach. Tylko znak z pierwszej tablicy zaliczany jest do nor­wes­kiego (a także i duńskiego) alfabetu. Drugi znak występuje m.in. w alfabecie szwedzkim. Oba znaki reprezentują jednak ten sam dźwięk: dyftong oe. Genezy litery ø (to również jej nazwa, choć czasem mówi się też […]

Skandynawskie cudzysłowy

Leave a comment
mikrotypografia / Oslo / przestrzeń publiczna

Cudzysłów, czyli znak używany do oznaczenia w tekście ciągłym cytatu oraz zna­czenia figuratywnego wyrazu. Znak dla typografów dosyć kło­pot­liwy, bo każdy język wypracował sobie inną konwencję. Nawet w ję­zykach skandynawskich, choć są sobie tak bliskie (po­mi­jam tu fiński), panują odmienne zwyczaje. Poniższy tekst to skrót zasad stosowania cudzysłowu przede wszystkim w nor­wes­kim, ale także w duńskim i szwedzkim. Norweski W norweskiej tradycji drukarskiej przyjęło się stosować podwójny cu­dzy­słów ostrokątny (tzw. francuski), bez odstępów lub podobnych, pojedynczych. W piśmie ręcznym dawniej zwykło się stosować cudzysłowy takie jak polski cudzysłów […]

Dodawanie znaków do układu klawiatury

comment 1
mikrotypografia

Zapytano mnie, jak to robię, że wpisuję cudzysłowy drukarskie prosto z kla­wia­tury, co sprawiło, że zorientowałam się, jak rzadkim zwyczajem jest mo­dyfiko­wanie układu klawiszy zgodnie z własnymi potrzebami. Stąd wyjaś­nienie: korzystając z programu Microsoft Keyboard Layout Creator można stworzyć włas­ny układ klawiatury, który będzie obej­mo­wał też znaki Unicodu nie­dos­tępne w uk­ładzie „Polski (progra­mis­ty)”. W ten sposób do standardowej klawiatury można dodać cudzysłowy drukarskie, pauzę, półpauzę czy wie­lo­kropek. Wys­tar­czy przypisać im odpowiednie klawisze, wyeksportować plik, zainstalować i wyb­rać w pas­ku z językami i klawiaturami właściwy układ. Program ma bardzo ładnie rozpisaną […]