Month: Maj 2011

Dodawanie znaków do układu klawiatury

comment 1
mikrotypografia

Zapytano mnie, jak to robię, że wpisuję cudzysłowy drukarskie prosto z kla­wia­tury, co sprawiło, że zorientowałam się, jak rzadkim zwyczajem jest mo­dyfiko­wanie układu klawiszy zgodnie z własnymi potrzebami. Stąd wyjaś­nienie: korzystając z programu Microsoft Keyboard Layout Creator można stworzyć włas­ny układ klawiatury, który będzie obej­mo­wał też znaki Unicodu nie­dos­tępne w uk­ładzie „Polski (progra­mis­ty)”. W ten sposób do standardowej klawiatury można dodać cudzysłowy drukarskie, pauzę, półpauzę czy wie­lo­kropek. Wys­tar­czy przypisać im odpowiednie klawisze, wyeksportować plik, zainstalować i wyb­rać w pas­ku z językami i klawiaturami właściwy układ. Program ma bardzo ładnie rozpisaną […]