Month: Kwiecień 2011

Mester Eckhart

komentarze 2
książki

Jeden z moich profesorów w Oslo jest edytorem serii, w której ukazują się teks­ty ważne z punktu widzenia historii religii. Jest więc Stary i No­wy Testa­ment, są pisma buddyjskie, Hildegarda z Bingen, mnóstwo islamu (na którym się nie znam). Ale przede wszystkim seria jest dobra nie tylko pod względem meryto­rycz­nym, ale i graficznym. Och, żeby wszystkie teksty naukowe i edycje krytyczne ukazywały się w takich wydaniach!