Month: Sierpień 2010

Elementarz stylu

Leave a comment
książki o projektowaniu

Książkę Bringhursta kupiłam jeszcze na pierwszym roku, zaraz po tym, jak się ukazała. Byłam wtedy jeszcze przed zajęciami z poli­grafii i redakcji technicznej i Elementarz stylu w typografii okazał się jednak lekturą zbyt ciężką. Kolejne podejście zrobiłam po drugim roku, kiedy pisałam pracę o projektach Leona Urbań­skiego. Z braku czasu jednak musiałam ograniczyć się wtedy do kilku wybranych rozdziałów. Teraz czas na podejście trzecie (bo chyba powinnam przeczytać biblię typografa zanim zostanę skończonym edytorem, prawda?). Powszechnie wiadomo, że Bringhurst to nie tylko typograf, ale i (a cza­sem mam wrażenie, że przede wszystkim) poeta. Mnóstwo jest […]